10 tips att hantera §6 i VA-planeringen

Daniel Larson, vattenstrateg och projektledare för Borlänge kommuns VA-plan ger 10 handfasta tips om hur kommunen kan arbeta med frågor om §6 Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) i VA-planeringen. Du tar del av tipsen i en föreläsning under Vatten Avlopp Kretslopp 2022.

Borlänge kommun antog sin VA-plan i maj 2020. Daniel Larson, kommunens vattenstrateg var projektledare för det arbetet. I den förinspelade föreläsningen §6 LAV i VA-planeringen, tips från projektledaren, delar Daniel frikostigt med sig av sina och kommunens erfarenheter hur man kan tänka och hantera §6-frågor i VA-planeringen.

Daniels genomgång innehåller både specifika och generella tips på hur kommunen kan få till en bra VA-planering. Att bland annat ta tillvara på lokalkunskap och att ha rätt ambitionsnivå för VA-planen då kommer man långt.

Daniel Larson, vattenstrateg och projektledare för Borlänge kommuns VA-plan.

– De här har funkat bra för oss i Borlänge men både planerings- och utbyggnadsförutsättningarna kan skilja sig enormt mycket mellan olika kommuner. En del tips kommer säkert funka för er, men andra tips gör ni kanske bäst att bortse ifrån.

Föreläsningen avslutas för övrigt med VA-guidens nya favorituttryck ”Glo och sno” som Daniel lånat av kommunstyrelsens ordförande i Borlänge, ett mycket användbart begrepp i VA-planeringssammanhang då det finns över 290 kommuner att snegla på.

Daniel Larsons presentation är en av alla inspelade föreläsningar som du kan ta del av under konferensen Vatten Avlopp Kretslopp 2022 den 16-17 mars.

 

Läs mer om konferensen Vatten Avlopp Kretslopp 2022 här.