Efterlysning: Delta i intervjuer om utsläppskontroll för markbaserade avloppsanläggningar över 50 pe

Vi efterlyser personer till en intervjustudie kring markbäddar och infiltrationsanläggningar över 50 personekvivalenter (pe). Dela med dig och ge input om vilka krav och rekommendationer om utsläppskontroll som är rimliga i framtiden.

Inom ett projekt om utsläppskontroll för markbaserade avloppsanläggningar med huvudfinansiering från Svenskt Vatten Utveckling (SVU) skulle vi vilja komma i kontakt med personer inom VA-organisationer, miljökontor, länsstyrelser, tillverkare, byggentreprenörer och projektörer som kan tänka sig att svara på ett antal intervjufrågor.

Frågorna handlar om dagens hantering av markbäddar och infiltrationsanläggningar över 50 pe och vilka krav/rekommendationer kring utsläppskontroll ni tycker är rimliga i framtiden.

Bakgrund till projektet

Bakgrunden till projektet är att det idag saknas vägledning för utsläppskontroll av markbaserade anläggningar. Samtidigt pågår revidering av EU:s avloppsdirektiv och det är viktigt med underlag som visar att andra avloppsreningsanläggningar än de konventionella kan ge goda resultat och att det finns möjlighet att kontrollera dem.

Projektet går ut på att utveckla och utvärdera metodik för utsläppsmätning för markbaserade anläggningar samt ge sammanvägda rekommendationer för utsläppskontroll för markbaserade anläggningar.

Kontakta Elin på RISE om du vill delta

Om du och eventuella kollegor kan tänka dig/er att svara på intervjufrågorna så meddela elin.ulinder@ri.se som kommer att återkomma med ett skriftligt intervjuunderlag. Meddela gärna så snart som möjligt och senast 30 mars. Möjlighet till kompletterade muntliga samtal finns.

Vi i projektets styrgrupp är väldigt tacksamma för alla bidrag!

Projektets styrgrupp: Svenskt Vatten, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och RISE.


Relaterat

Läs mer om projektet på Svenskt Vattens hemsida.

Rapport om markbaserade avloppsanläggningar för mer än 50 pe, SVU-rapport från 2020.