Minskad dricksvattenanvändning genom renat dagvatten

I en container vid Spexardammen i Lund testas just nu ett nytt portabelt sätt att rena dagvatten. Reningsanläggningen ingår i projektet Rewaise som syftar till att undersöka hur vattenanvändningen i Sverige kan effektiviseras.

Rewaise är ett internationellt samarbetsprojekt mellan aktörer och vattenföretag från Spanien, Storbritannien och Sverige. Målet är att minska användningen av dricksvatten och nyttja vatten på ett effektivare och smartare sätt.

Den svenska delen av Rewaise arbetar med olika stadsutvecklingsprojekt i Malmö och Lund. Ett av delprojekten utgörs av en reningsanläggning i anslutning Spexardammen, en dagvattendamm i östra Lund. VA SYD, Malmö stad och Lunds kommun har gått samman för att utvärdera nya sätt att använda dag- och regnvatten.

Under Sweden Water Research-dagen, 26 november 2021, visades en film från projektet. I filmen berättar projektledaren Therese Jephson, Sweden Water Research och VA SYD samt Frank Lipniziki, professor vid Lunds tekniska högskola, om den nya reningsanläggningen och dess syfte.

Största kaffemaskinen i Lund

Frank Lipniziki beskriver anläggningen som det största kaffemaskinen i Lund. Dagvatten tas från Spexardammen och leds till en container där det renas genom ett membranfilter. Med hjälp av membranfiltreringen avskiljs partiklar, suspenderat material, bakterier och mikroplast nere på mikro- och nanostorleksnivå. Det renade vattnet kan sedan användas för andra ändamål, till exempel bevattning.

Enligt Therese Jephson är projektet en möjlighet för VA SYD, Malmö stad och Lunds kommun att gå från forskning och utveckling till praktisk tillämpning och demonstration i befintlig miljö. Det är också en möjlighet att utvärdera allmänhetens syn på användning av dagvatten till andra ändamål.

Ta del av filmen från reningsanläggningen via spelaren ovan. Du kan också läsa mer om Rewaise via projektets hemsida (öppnas i ny flik).

Relaterat

– Expertsvar: Återvinning av dagvatten för bevattning – är det miljöfarlig verksamhet? 26 april, 2021
– Film: Toalettspolning med regnvatten i Citypassagen, Örebro 3 februari, 2021
– Beräkningsverktyg för vattenbesparing 26 maj, 2020