Borås informationsmaterial om små avlopp

Sedan 2010 har Borås stad krävt grundvattenrör i samband med markbaserad rening. På kommunens hemsida finns en rad blanketter och informationsmaterial.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.