Docentföreläsning: Hur återvinner vi och nyttjar resurserna i små avloppssystem?

Den 25 mars kl 11:30-12:15 håller Inga Herrmann, Luleå Tekniska Universitet, sin docentföreläsning med titeln Hur återvinner vi och nyttjar resurserna i små avloppssystem? Hon kommer att prata kring hur små avloppssystem kan användas till att uppnå mera kretslopp.

Mer om innehållet i föredraget, taget från LTUs webb:

För att spara på jordens resurser och motverka den globala uppvärmningen behöver vi bli bättre på att ta vara på de resurser som finns i våra avlopp.

För att göra det kan vi bland annat jobba med kretslopp med hjälp av ”källsortering” i avloppssystemen. Inga Herrmann, forskare inom VA-teknik vid Luleå tekniska universitet, berättar om hur vi kan jobba med mindre avloppssystem i stället för stora, och på så sätt underlätta resursutvinning. Det viktigaste är att återvinna resurserna som finns i avloppet och att få till ett effektivt nyttjande av desamma – att skapa små cirkulära avloppssystem.

Om du inte kan ta dig till Luleå kan du lyssna digitalt, anmäl dig på LTUs webbsida.

Föreläsningen är på engelska och kommer inte finnas tillgänglig i efterhand.