Hållbar vattenresursanvändning – Formas öppnar utlysning

Under april öppnar Formas upp en utlysning där forskare kan söka medel för projekt om hållbar vattenresurshantering. Projekten kan som mest få fyra miljoner per år i fyra år. 

Vilka kan söka?

Utlysningen vänder sig till forskare i alla vetenskapliga discipliner på universitet, högskol och forskningsinstitut och behovsägare. Minst en behovsägare ska delta i projektet.

Formas uppmuntrar ansökningar till mång- eller tvärvetenskapliga projekt och ser gärna att projekten utgår från samarbete över disciplingränserna.

När kan man söka medel och hur mycket?

Utlysningen är öppen 1 april till 30 maj 2022 och medel kan sökas upp till fyra år och det går att som mest få 4 miljoner per år till projektet.

Utlysningens syfte

Formas vill med utlysningen stimulera forskning om vattenresurshantering där fokus är kopplingen mellan vatten, samhälle och miljö och därmed främja utvecklingen av verktyg och metoder i syfte att trygga en framtida vattenförsörjning.

  • Skapa förutsättningar för att säkra en framtida vattenförsörjning för människa, samhälle, och miljö, utan att äventyra ekosystemens förmåga att leverera vatten.
  • Utlysningen omfattar alla typer av vatten för vattenanvändning, det vill säga vatten som används på land men även saltvatten och bräckt vatten, med flera, som används inom industri och till dricksvatten.
  • Projekten ska i första hand utgå från svenska och nordiska förutsättningar, däremot kan projekten ha med till exempel jämförande studier eller projekt med kopplingar till andra delar av världen där så är relevant för den nordiska kontexten.

Läs mer om utlysningen på Formas hemsida