Sigtuna fortsätter att satsa på VA-rådgivning

Oscar Johansson, VA-rådgivare i Sigtuna med tjänsten placerad på Sigtuna Vatten & Renhållning (SIVAB).
Oscar Johansson är VA-rådgivare i Sigtuna. Han berättar i en intervju bland annat om bakgrunden till varför Sigtuna satsar på VA-rådgivning, varför tjänsten är placerad på VA-bolaget, hur VA-rådgivningen bedrivs och vilka den är till för.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.