Ny skyfallskarta för Göteborgs invånare

En ny karta visar effekterna av ett 100-årsregn i Göteborg. Målgruppen är allmänheten i Göteborg, särskilt de som äger en egen fastighet.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.