Tätning av bäck i Uppsala ska hindra läckage av dagvattenföroreningar till grundvattnet

Arbete pågår. Foto: Ville Feltelius, VA-guiden.
Just nu pågår arbete med att bredda och täta en bäck i området Ruddamms- och Geijersdalen i Uppsala, en bäck som avleder stora volymer dagvatten från stadens västra stadsdelar. VA-guiden ställde några frågor om projektet till Irina Persson, VA-ingenjör vid Uppsala Vatten.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.