Satsning på fler nödvattentankar för utlåning

Livsmedelsverket satsar på att stärka beredskapen för dricksvatten vid krislägen. Myndigheten planerar att utöka lagret med fler och även större nödvattentankar som kommuner kan låna om den egna nödvattenutrustningen inte räcker till eller saknas.

Primärt är det kommunernas ansvar att se till att både hushåll och samhällsviktiga funktioner har tillgång till dricksvatten i kris. Om kommunen inte klarar att möta upp behovet kan de begära stöd och få hjälp från VAKA, den nationella vattenkatastrofgruppen som leds av Livsmedelsverket.

Det nationella lagret med nödvattentankar som finns att låna finns i dagsläget på sju olika platser i Sverige och administreras av VAKA. I ett pressmeddelande den 27 juni meddelade Livsmedelsverket att beredskapssatsning behövs.

– Efterfrågan på nödvattentankar vid exempelvis torka är redan idag större än vad vi kan tillgodose. Vid en omfattande störning i storstadsområden, eller om flera kriser inträffar samtidigt kommer inte befintligt lager att räcka för att ge både hushåll och samhällsviktig verksamhet som skola, vård och omsorg tillgång till dricksvatten, säger Christina Nordensten, krisberedskapshandläggare och chef för VAKA.

Livsmedelsverket tidigarelägger därför sin planerade satsning på att förstärka beredskapen och att utöka lagret med nödvattentankar för att möta upp behovet från kommunerna. Det rör sig om totalt tio miljoner kronor som har avsatts för satsningen att införskaffa fler och större nödvattentankar som ska vara på plats innan årsskiftet.

Till Livsmedelsverkets pressmeddelande 2022-06-27

Om VAKA – den nationella vattenkatastrofgruppen

  • VAKA är en nationell vattenkatastrofgrupp som leds av Livsmedelsverket. Gruppen ger stöd till kommuner och regioner som drabbas av problem med dricksvattenförsörjningen.
  • VAKA:s huvuduppgift är att ge stöd i akuta lägen ger stöd på plats eller via telefon till kommuner och dricksvattenproducenter i kriser som rör dricksvattenområdet. Stöd ges även till länsstyrelser och centrala myndigheter. VAKA har ett eget larmnummer tfn 020-30 20 30 (SOS Alarm i Uppsala tar emot uppgifterna)
  • VAKA:s medlemmar kommer från kommunala verksamheter som dricksvattenproduktion, miljöskydd, laboratorieverksamhet och räddningstjänst.
  • Medlemmarna i VAKA är fördelade över hela landet och har tillgång till ett brett expertnätverk (myndigheter med flera) som används i varje unik situation. Gruppen är specialutbildad för detta uppdrag och vidareutbildas kontinuerligt.