Inbjudan 1 december: VA-försörjning på öar utifrån LAV §6 – kostnadsfritt webbinarium

Erfarenhetsnätverket för Enskilt dricksvatten (EeVa) ger dig möjlighet att kostnadsfritt delta på en digital träff om VA-försörjning på öar utifrån LAV §6 den 1 december kl 09:30 – 10:30.

Tema för träffen är Haninges arbete med att ta fram en VA-plan, och där fokus ligger på enskild VA-försörjning på öar. Maria Jaki Borg och Linnéa Sörenby, Haninge kommun, presenterar sitt arbete.

Målgruppen för webbinariet är kommuntjänstepersoner från miljö och hälsa, bygglov planavdelningen, översiktsplanering och VA-huvudmän.


Tid: Torsdag 1 december kl 09:30 – 10:30
Pris: Kostnadsfritt
Vill du vara med? Anmäl dig till Helfrid Schulte-Herbrüggen: [email protected]

Läs mer om nätverket på Ecoloops hemsida