Seminarium om utmaningar och möjligheter med egen brunn

Många svenskar är beroende av egna brunnar för sitt dricksvatten och för att kunna bedriva verksamheter. Men allt fler upplever problem med sinande brunnar eller dålig vattenkvalitet.

Det finns också en osäkerhet kring hur ansvaret är fördelat mellan olika grundvattenanvändare och berörda myndigheter, och det saknas kunskap om hur enskilt vatten nyttjas och behöver skyddas.

Grundvattenfrågor som är kopplade till enskild dricksvattenförsörjning behöver synliggöras, och kunskap behöver spridas mellan såväl myndigheter som privatpersoner och företag.

Klustergruppen Grundvatten vid Swedish Water House bjöd in till ett öppet seminarium för att prata om utmaningar och möjligheter med egen brunn.

Läs sammanfattningen och ta del av föreläsarnas presentationer här.