VA-podden #26 – Ulrika Munther, Enava om projektörens roll och små avlopp

I avsnitt 26 träffar vi Ulrika Munther vid företaget Enava. Vi samtalar om projektörens roll då både inspektörer och entreprenörer vittnar om att det kan vara svårt att få till en bra projektering. Ulrika beskriver en del av Enavas upplägg och erfarenheter, en nod bland flera aktörer.

Foto: SandraLiss Photography

Ulrika Munther är VD för företaget Enava och har ett stort intresse av vattenfrågor. Hon har en bakgrund från mark och anläggning och såg ett behov av att utveckla projekteringen. En viktig del i projekteringen är att samla in, sammanställa och kommunicera uppgifter om platsen. En annan del är att fungera som en tolk i processen. Ulrika berättar att de presenterar ansökan som en projektsammanfattning, som en mini-VA-utredning. Samtalet rör också frågan om skillnader i krav och synsätt mellan olika kommuner. Ulrikas medskick.

– Låt oss hjälpas åt tillsammans så får vi det här gjort, hjälpa varandra att standardisera och effektivera arbetet så att det underlättar för alla. Kanske går det att automatisera en del saker?

Hållpunkter

3:20 – Utmaningar för gräventreprenören och Enavas upplägg

10:55 – Projektörens roll och exempel på Enavas projektering

16:00 – Reflektion över tillräckligt underlag i ärenden

18:00 – Skillnader i kravställandet mellan olika kommuner

Välkommen att lyssna på avsnittet med Ulrika Munther i spelaren nedan.

Företagets hemsida (öppnas i ny flik)