Inbjudan EeVa-träff 25 april: Vägledning och planering kring enskilt dricksvatten

Erfarenhetsnätverket för Enskilt dricksvatten (EeVa) bjuder in till en träff i Växjö den 25 april kl 10:00 – 16:00. Träffen kommer att handla om vägledning och planering kring enskilt dricksvatten. För dig som inte har möjlighet att vara på plats går det också att delta digitalt via länk.

Inbjudna talare är:

Åsa Rosengren, Livsmedelsverket
– Enskilt dricksvatten – ny faktaskrift och web information

Cecilia Näslund, Boverket
– Ny vägledning utifrån PBL och enskild dricksvattenförsörjning

Carl-Erik Hjerne, SGU
– Vägledning grundvatten i små magasin; nya bedömningsgrunder för grundvatten

Målgruppen för träffen är kommuntjänstepersoner från miljö och hälsa, bygglov, planavdelningen, översiktsplanering och VA-huvudmän.


Tid: Tisdag 25 april kl. 10:00 – 16:00

Plats: Växjö kommunhus eller digitalt via länk

Pris: Kostnadsfritt

Vill du vara med? Anmäl dig här senast den 17 april

Frågor? Kontakta Helfrid Schulte-Herbrüggen: [email protected]


Läs mer om EeVa-nätverket på Ecoloops hemsida