Kurs från LTU om dagvattenhantering i ett föränderligt klimat

Luleå tekniska universitet har tagit fram en ny onlinekurs om dagvatten i ett föränderligt klimat. Enligt Godecke Blecken, professor i VA-teknik, är syftet med utbildningen att skapa en generell förståelse av hur urbanisering och pågående klimatförändringar påverkar vattnets kretslopp och därmed urbana dagvattenflöden och dagvattenkvalité.

Städer runt om i världen står inför utmaningen att hantera dagvatten för att skydda mot översvämningar orsakade av kraftiga regn. Framtida klimatförändringar kommer att göra detta ännu svårare. För att öka kunskapen kring hur vi ska lyckas med att hantera dagvatten på ett hållbart sätt de kommande decennierna har Luleå tekniska universitet (LTU) tagit fram en ny kostnadsfri onlinekurs.

Godecke Blecken. Foto: Luleå tekniska universitet

En av föreläsarna under kursen är Godecke Blecken, professor i VA-teknik vid LTU. Han ser ett ständigt ökande intresse för just dagvattenfrågor.

– Intresset gäller både flöden, fördröjning och klimatanpassning men även gällande kvalitet och rening. Sedan uppmärksammas multifunktionalitet, ekosystemtjänster och dagvattnets roll i stadsplaneringen mer och mer. Men denna onlinekurs har vi skapat en möjlighet att lära sig mer om dessa frågor utan att vara inskriven på ett universitet, följa ett specifikt schema eller betala höga kursavgifter. Vi vill alltså erbjuda en enkel och flexibel möjlighet att komma in i dagvattentematiken med låg tröskel.

Belyser stadsplaneringens roll för en hållbar dagvattenhantering

Syftet med utbildningen är att skapa en generell förståelse av hur urbanisering och pågående klimatförändringar påverkar vattnets kretslopp och därmed urbana dagvattenflöden och dagvattenkvalité.

–  Kursen går igenom olika lösningar för att ta tag i dessa utmaningar och fokuserar på anläggningar för rening, fördröjning och infiltration. Vi tar även upp den roll som stadsplaneringen spelar för en hållbar dagvattenhantering, säger Godecke Blecken.

Tanken är att erbjuda en kurs för en bred målgrupp som har intresse i frågan.

– Det kan vara de som jobbar med frågan, antingen i en kommun, en myndighet eller som konsult. Men en kurs som denna läses också ofta av folk som inte är specifikt insatt i frågan och helt enkelt tycker att det är kul att lära sig mer om ämnet, fortsätter Godecke Blecken.

Studera när du vill

Kursens utformning innebär att den går att läsa när och var man vill.

– Hela kursen tillhandahålls kostnadsfritt på kursplattformen där man hittar de olika modulerna. Att läsa kursen tar ca 12 timmar.  Behöver man mer än tre veckor för att läsa den behöver man en prenumeration, men upp till tre veckor är det helt kostnadsfritt, säger Godecke Blecken.

Läs mer om kursen på LTU:s hemsida.