Hur ska vi tänka när vi gör en behovsbedömning av dricksvattnet?

I den här expertsvaret ger Malin Ljungdahl från Tyréns sin syn på hur man ska tänka och vilket underlag som behövs, när kommunen gör en behovsbedömning av dricksvattenfrågan.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.