VA-podden #29– Willy Røstum Thelin, SINTEF, om tekniskt godkännande för minireningsverk

I avsnitt #29 av VA-podden får vi lyssna på Willy Røstum Thelin. Ett av hans projekt på SINTEF är ett tekniskt godkännande (TG-ordning) av minireningsverk. Det tekniska godkännandet är en frivillig produktdokumentationsordning som bland annat värderar hur väl produkten efterlever det nationella regelverket.

Willy tar upp att TG-ordningen kan vara ett stöd i projekteringen av minireningsverk samt hjälpa myndigheter att ställa relevanta krav. Till exempel tittar han på rekommenderad slamtömningsintervall utifrån belastningen och att det finns en manual för drift och underhåll efter leverans.

Lyssna på avsnittet i spelaren nedan.

 

Liten ordlista:
TG ordning= Teknisk godkännande
Overholdt=Uppfyllt
Minirensanlegg=minireningsverk
Spredt avløp= små avlopp
Betingelse= villkor
Anbefalt gir belastning= rekommenderad belastning
Ytelseserklæring = prestandadeklatarion
Forurensningsforskriften = Föroreningsbestämmelserna som ger närmare regler om föroreningar. Allmänna regler finns i föroreningslagen (forurensningsloven)