Digitala vattenmätare hittar läckor

Tierps kommunala bolag, TEMAB har under 2023 påbörjat ett arbete med att installera digitala vattenmätare i alla fastigheter. Vattenmätarna ger möjlighet till att ta betalt för faktiskt förbrukning istället för den schablonsfakturering som tidigare gjorts. De hjälper också till att hitta läckor både i kundernas fastigheter och på ledningar.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.