VA-podden #30 – Helene Sörelius och Beatrice Nordlöf, RISE, om dagvattenprojektet SODA

I avsnitt 30 av VA-guidens podcast intervjuas Helene Sörelius och Beatrice Nordlöf, RISE Research Institutes of Sweden, om projektet Samverkan för ett hållbart omhändertagande av dagvatten på kvartersmark (SODA). 

Inom det Vinnovafinansierade projektet Samverkan för hållbart omhändertagande av dagvatten (SODA) har 18 projektparter från kommunal såväl som privat sektor under flera års tid arbetat för en omställning av samhället mot en mer hållbar dagvattenhantering med fokus på just kvartersmark. VA-guiden har deltagit i projektet med syftet att förmedla framtagna resultat och belysa utmaningar och möjligheter med dagvattenhantering på kvartersmark.

Arbetet i SODA har bland annat gått ut på att

  • ta fram nya arbetssätt och rutiner i planprocessen för att hantera låsningar som finns kring dagvattenfrågan idag
  • utveckla stöd för upphandling av kvartersnära anläggningar och nya metoder för hållbarhetsanalys som synliggör de mervärden som hållbar dagvattenhantering bidrar med till samhället
  • ta fram utbildningar för att främja och sprida kunskap om en hållbar hantering av dagvatten på kvartersmark i samhällsbyggnadsprocessen

SODA i VA-podden

SODA-projektet är också ämnet i avsnitt 30 av VA-guidens podcast, VA-podden. I avsnittet intervjuas Helene Sörelius och Beatrice Nordlöf från RISE Research Institutes of Sweden som bland annat berättar om några av resultaten som kommit ut från projektet, däribland om olika arbetssätt och framgångsfaktorer som är viktiga för att lyckas med dagvattenhantering på kvartersmark. Avslutningsvis diskuteras också nästa steg av SODA och hur det är möjligt för nya projektparter att engagera sig i projektet framåt.

Samtliga publicerade resultat från SODA hittar du på projektets hemsida.

Lyssna på avsnittet i spelaren nedan.

Kontakt

Helene Sörelius, RISE Research Institutes of Sweden
Tel: +46 10 516 63 35
[email protected]

 

Beatrice Nordlöf, RISE Research Institutes of Sweden
Tel: +46 73 045 95 77
[email protected]