Vatten2023 – en ny mötesplats för VA-branschen

Under mässan Vatten2023 den 24–26 oktober i Göteborg välkomnas VA-branschen och vattenindustrin till den nya mötesplatsen för vattnets framtida kretslopp. Enligt Irina Persson, Föreningen Vatten och del av mässans programråd, finns många spännande programpunkter att se fram emot, däribland en uppdatering om det senaste inom svensk VA-lagstiftning.

Den nya mässan Vatten2023 arrangeras av Svenska Mässan i samarbete med branschorganisationen Vattenindustrin. Den 24–26 oktober välkomnas VA-branschen till Göteborg för att ta del av både utställning med över 200 utställare och ett fullspäckat konferensprogram. Målet med mässan är att förmedla ny kunskap, inspirera och skapa möjlighet till erfarenhetsutbyten inom branschen.

Fokus på VA-lagstiftning

Irina Persson. Foto: Föreningen Vatten.

Konferensprogrammet har tagits fram av ett programråd där bland annat Irina Persson, utredningsingenjör vid Uppsala Vatten och Avfall, ingår.

– Till Vatten2023 har vi lyckats skapa ett väldigt intressant seminarieprogram och samtidigt få till en stor utställning. Kombinationen av båda dessa delar ger goda möjligheter att lära sig nya spännande saker inom vattenområdet.

Irina Persson deltar i mässans programråd utifrån sin roll som styrelseledamot i Föreningen Vatten. Hon ansvarar för två av programpunkterna under Vatten2023: ”Nya lagkrav” och ”Vattenhantering vid planläggning” som äger rum under mässans första dag, tisdag den 24 oktober.

– Båda programpunkterna har med lagstiftning kring vatten att göra. I ”Nya krav” kommer deltagarna att få ta del av liten utbildning där Johanna Lindqvist från Advokatfirman Lindahl ger en uppdatering om nyheter inom svensk VA-lagstiftning. Johannas föreläsning följs av Magnus Berglund, ordförande i Föreningen Vatten, som kommer att berätta om de nya drickvattenföreskrifterna.

Förhoppning om ökad klarhet gällande krav och ansvar

Under ” Vattenhantering vid planläggning – erfarenheter och ny lagstiftning” kommer Johanna Söderasp att presentera resultatet från utredningen Vattenfrågor vid planläggning och byggande. Utredningen har fokuserat på tre olika vattenfrågor i plan- och bygglagen (PBL): miljökvalitetsnormer för vatten, dagvatten och dricksvatten.

– Min personliga förhoppning är att utredningens slutsatser ska leda till en ökad klarhet i hur vi som VA-huvudman ska kunna ställa krav på till exempel dagvattenhantering, vem som ska ha ansvaret över anläggningar och hur vi lättare ska kunna hjälpas åt för att hantera olika vattenrelaterade utmaningar. Därför ska det bli väldigt spännande att få ta del av det Johanna Söderasp har att berätta, säger Irina Persson.

Under programpunkten kommer även Kristina Hall, VA-Syd, att berätta om svårigheter med vattenfrågor vid planläggning utifrån VA-huvudmannens perspektiv men även lyfta vilket underlag som behövs för att få till en bra vattenplanering som säkrar både dagens och framtidens behov.

Det är med andra ord tre fullspäckade mässdagar som väntar i Göteborg under Vatten2023. För Irina Persson är det tydligt vad hon mest ser fram emot under mässan.

– Att få möjlighet träffa kollegor i branschen och lära mig nya saker!


Ta del av mer information om Vatten2023 och hela konferensprogrammet på mässans hemsida (öppnas i ny flik)