Kungsbacka har gjort info-blad om rotinträngning i markbaserade avloppsanläggningar

Funktionen och livslängden för en markbaserad avloppsanläggning kan försämras av rötter från träd och buskar som tränger in i ledningarna. Kunskapen om detta är ofta låg hos fastighetsägare, därför delar Kungsbacka kommun ut ett informationsblad.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.