Stuprörstänkande vid fastighetsnära värmeåtervinning från avloppsvatten

I en debattartikel i Aktuell Hållbarhet konstaterar forskarna David Nilsson och Fabian Levihn från KTH genom sin forskning att stuprörstänk i energieffektiviseringen måste bort och att offentliga aktörer måste ta ett helhetsgrepp i frågorna. Den snabba tekniska utvecklingen med värmeåtervinning motverkar nämligen effektiv avloppsrening.

Det är bland annat forskarna David Nilsson och Fabian Levihn från Kungliga Tekniska högskolan (KTH) som tillsammans med företag och branschorganisationer inom energi, bostäder och vatten visar i sin forskning att systemeffekter från värmeåtervinning från gråvatten i flerbostadshus i Stockholm ger betydande målkonflikter i jakten på att energieffektivisera.

Kallt avloppsvatten påverkar reningsprocessen

Värmeåtervinning ur avloppsvatten ger helt enkelt ett kallare vatten som blir svårare att rena i reningsverken. I ett av det värsta tänkbara scenarier som de beskriver så skulle Stockholms största reningsverk kunna slås ut mer än hundra dagar per år. Detta då avloppsvattnet som kommer in till verket efter värmeåtervinning skulle vara under den kritiska temperaturen på 10 °C för processerna. Med ett sådant secnario kan de mångmiljardbelopp som nu satsas i Stockholms avloppsrening visa sig vara bortkastade.

Nettobesparing på bara 7 procent

Forskarna menar på att det som kan vara en betydande besparing för den enskilda fastighetsägaren alltså kan bli en stor kostnad för någon annan och på systemnivån är nettobesparingen bara ca 7 procent av uppvärmningsbehovet.

”Den utveckling som nu sker inom värmeåtervinning på avloppsvatten leder till en omfördelning av nyttor och risker som, sett till hela samhället, kan bli en rejäl förlustaffär.”

Offentliga aktörer måste agera

I debattartikeln från den 27 november uppmanar forskarna att offentliga aktörer som kommuner, regioner och staten tar ett helhetsansvar gällande omställningen för att undvika stuprörshandlandet och ta ansvar för helheten kring miljöfrågorna.

”Vi uppmanar kommuner och regioner att axla systemansvaret för de tekniska försörjningssystem de äger rådighet över, medan staten och berörda myndigheter behöver ta ansvar för den nationella infrastrukturens omställning.”

Debattartikeln hittar du i sin helhet på Aktuell Hållbarhets hemsida (öppnas i ny flik)

Läs mer om forskarnas resultat från fastighetsnära värme- och gråvattenåtervinning i artikeln, Is on-property heat and greywater recovery a sustainable option? A quantitative and qualitative assessment up to 2050. Artikeln är publicerad i tidskriften Energy Policy.