Fortsatt hög kvalitet och stabil leverans av vattentjänster från VA-verksamheter trots inflation

Reningsverk sol
Nu har Svenskt Vatten publicerat rapporten om basfakta och driftresultat för år 2022. Statistiken pekar på både oförändrade och förbättrade parametrar under 2022 jämfört med år 2021. Förvaltning och förnyelse av VA-system hamnar dock i kläm som en följd av Sveriges ekonomiska läge. 

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.