Teknikträff om Conclean Professional med Conclean, dokumentation 14 december 2023

Bild på produkten Conclean professional, Concleans logotyp och Göran Edqvist från Conclean. I bakgrunden vatten och hav.
Den 14 december 2023 bjöd VA-guiden in till en digital teknikträff med Conclean om Conclean Professional. Göran Edqvist från Conclean presenterade minireningsverket och svarade på frågor.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.