Vilka trädsorter är lämpliga för urban plantering?

I en nyligen publicerad forskningsartikel presenteras en utvärdering av nio olika trädarters tolerans mot vattensjuka. Resultatet från utvärderingen visade bland annat att få arter klarade av att transpirera redan efter tre till fyra dagar i stående vatten. 

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.