Så går arbetet med teknikbytet i minireningsverkslarmen enligt fyra tillverkare

Minireningsverk med styrskåp i grönt gräs

Här berättar fyra av de största minireningsverkstillverkarna på den svenska marknaden hur de arbetar med att uppdatera tekniken i fjärrlarmen. Företagen kommer att erbjuda kunderna uppgradering mot en avgift. Lokala larm såsom larmlampa på styrenheten kommer fortsätta att fungera och påverkas inte av teknikskiftet.  

Många uppkopplade apparater, bland annat minireningsverk, kommunicerar via 2G- eller 3G-näten. Nu kommer dessa nät att släckas ner, vilket gör att tekniken i larmen behöver uppdateras. Läs mer om teknikskiftet här.

Det är fjärrlarmen som går via 2G- eller 3G-näten som behöver uppgraderas. Det är alltså larmen till den eventuella serviceorganisationen samt larmen till mobilapp det gäller. Lokala ljud- och ljuslarm kommer fortsätta att fungera. Om anläggningen saknar fjärrlarm blir det ännu viktigare att fastighetsägaren har koll på anläggningen.

Här svarar representanter för Kingspan BAGA, Topas Vatten, Uponor och Watersystems hur de jobbar med teknikbytet och vad det kommer att kosta för fastighetsägaren.

Kingspan BAGA

Patrik Ellis, Kingspan BAGA

Vilka av era produkter berörs av nedsläckningen?

De som är uppkopplade mobilt, dvs anläggningar från 2009 och framåt för högt miljöskydd som BAGA Easy och BAGA bioTank.

Vi har flera gånger frågat leverantörerna och fått garantier att varken 2G- eller 3G-näten skulle släckas ner så frågeställningen hade vi redan delvis hanterat men en dag kom beskedet ändå. Orsaken var kanske inte den väntade, men när vi fick beskedet var det personligt överlämnat då det är kritiskt i vår verksamhet. Vi har haft en långt samarbete med våra leverantörer och de har stöttat oss i arbetet nu och då.

Vad konkret kommer ni att åtgärda/erbjuda?

Beroende på hur gammal anläggningens styrning är erbjuder vi olika alternativ. De nyare är enklare att uppgradera men en del äldre kan det finnas skäl till att uppgradera hela styrningen då den är upp till 15 år gammal, på grund av lång drift och även kompabilitet med nyare teknik.

Vi har tagit fram olika alternativ till självkostnadspris och vi är igång sen ett år tillbaka med att installera uppgraderingar. Vi har fått en hög respons på detta från våra kunder och vi tolkar detta som att våra kunder värdesätter funktionen samtidigt som vi kan fortsätta att erbjuda dem den tillsyn dygnet runt som vi erbjuder med en support i framkant.

Vår kund-app MittBAGA kräver en uppkoppling och kunderna verkar inte vilja göra avkall från den funktionen. I MittBAGA får kunden tillgång till servicerapporter direkt efter utförd service, manualer, anvisningar och alla larm historiskt och anläggningens status direkt. Utöver detta kan man kommunicera med supporten.

Vad kommer det att kosta för fastighetsägaren? Ingår det i service-avtalet?

Kunden betalar för en uppgradering vilket förlänger livslängden på styrningen utöver uppkopplingen. Vårt erbjudande är till självkostnadspris. Vinsten är att vi kan fortsätta med samma service och support som tidigare samt kommunicera med kunden via MittBAGA. Sen givetvis kundens alla fördelar.

Finns det någon larmfunktion kvar om ingen åtgärd görs?

Ja, anläggningarna är utrustade med larmlampa och de flesta har även en display som i detalj identifierar larmet.

Kommer anläggningar att stå utan larm? Hur gör ni för att nå dem som inte har serviceavtal?

Som ovan, anläggningarna är utrustade med larmlampa. De som saknar serviceavtal har valt bort digitala larm. I den mån de önskar digitala larm måste de teckna serviceavtal även tidigare. Den digitala funktionen innebär abonnemangskostnader.

Kortfattat, de som inte har serviceavtal med Kingspan BAGA kommer inte att märka någon skillnad när de släcker ner det gamla nätet.

Topas Vatten

Gustav Hedlund, Topas Vatten

Vilka av era produkter berörs av nedsläckningen?

Samtliga avloppsreningsverk och minireningsverk för WC + BDT. Eventuella uppkopplingar mot överordnade system, framför allt större anläggningar hos kommunal VA, påverkas inte.

Vad konkret kommer ni att åtgärda/erbjuda?

För reningsverk levererade före år 2020 kommer byte av styrutrustning att krävas. Det är dock enkelt för våra tekniker att byta.

För reningsverk levererade från och med 2020 behöver endast själva kommunikationsmodulen i styrningen bytas ut.

Vad kommer det att kosta för fastighetsägaren? Ingår det i service-avtalet?

Själva arbetet för bytet ingår om det utförs i samband med normalservice på anläggningen. Dock tillkommer kostnad för kommunikationsmodulen. Hur stor kostnaden blir kommer vara bestämt senast tredje kvartalet 2024.

Finns det någon larmfunktion kvar om ingen åtgärd görs?

Ja. Lokala larm i form av ljussignal och ljudsignal från anläggningen fungerar fortfarande och påverkas ej.

Kommer anläggningar att stå utan larm? Hur gör ni för att nå dem som inte har serviceavtal?

Vi kommer under 2024 i första hand kontakta alla våra avtalskunder med information. Då vi samtidigt bygger en kundportal kommer även nya tekniken innebära mervärde jämfört med dagens lösning och förhoppningen är att gamla kunder hoppar på erbjudandet. Framgent kommer uppkoppling ingå i driftavtal.

Uponor

Jimmy Nidkell, Uponor

Vilka av era produkter berörs av nedsläckningen?

Det är minireningsverk utrustade med GSM-moduler som sänder ut larmmeddelanden. Den absoluta majoriteten är reningsverk för gemensamhetsanläggningar för mer än 20 pe och mer än 90 % av dem har serviceavtal.

Vad konkret kommer ni att åtgärda/erbjuda?

Nya reningsverk som lämnar fabriken är utrustade med hårdvara som klarar 4G/5G. Ersättningshårdvara för befintliga reningsverk är framtagen men inte prissatt än.

Vad kommer det att kosta för fastighetsägaren? Ingår det i service-avtalet?

Prisbilden är inte bestämd än. Våra servicepartners kommer att ombesörja bytet mot en merkostnad. Driftövervakning via externa larm är en viktig funktion som vi erbjuder våra kunder. Hänsyn tas till det vid prissättningen som väntas landa på ett självkostnadspris.

Finns det någon larmfunktion kvar om ingen åtgärd görs?

Ja, via en extern lampa (grön/röd, röd vid larm) samt larmavspegling på styrenheten.

Kommer anläggningar att stå utan larm? Hur gör ni för att nå dem som inte har serviceavtal?

Vi kommer informera på vår hemsida om att 2G/3G-näten stängs ner och att ersättningshårdvara finns att tillgå hos våra servicepartners.

Watersystems

Henrik Schagerström, Watersystems

Vilka av era produkter berörs av nedsläckningen?

Våra WSB Clean reningsverk, de är samtliga uppkopplade mot mobilnätet med möjlighet till fjärrstyrning.

Vad konkret kommer ni att åtgärda/erbjuda?

Eftersom vi har känt till myndighetens planer länge har vi monterat 4G-moduler i våra anläggningar sedan 2021, så 50-60% av våra anläggningar berörs inte av nedstängningen.

När vi fick definitivt besked om att Post-och Telestyrelsen beslutat stänga ned 2G/3G-näten i Sverige skickade vi ut ett erbjudande till berörda servicekunder via kundportalen om att byta styrpanelens befintliga GPRS-modul i samband med ordinarie servicebesök 2023/2024 till kraftigt rabatterat pris.

Detta innebär att de allra flesta moduler som berörs kommer att vara bytta innan reningsverket påverkas av nedstängningen. De kunder som inte svarat har vi bearbetat för att försöka få in ett besked. Här finns info om erbjudandet.

Vad kommer det att kosta för fastighetsägaren? Ingår det i serviceavtalet?

Vår mission är att visa myndigheter och marknaden att minireningsverk kan vara robusta. Eftersom Watersystems affärsidé är att erbjuda marknadens mest kompletta servicetjänst är möjligheten till övervakning och fjärrstyrning oerhört viktig för oss.

Vi bestämde oss därför för att gå ut med ett kraftigt rabatterat pris för att så många kunder som möjligt skulle byta vid första tillfälle. Kunden betalar 1375 kr inklusive moms för modulen. Förutsatt att vi får att byta modulerna vid ordinarie servicebesök tar vi inte ut någon arbetskostnad.

Att täcka kostnaden via serviceavtalen har aldrig varit aktuellt. Det vore direkt orimligt om vi leverantörer skulle hållas ansvariga för denna typ av åtgärder från myndighet, eller hur? I och med att Watersystems identifierade problemet för flera år sedan och började uppgradera anläggningarnas kommunikationsmoduler redan då har vi kraftigt begränsat antalet drabbade. De som berörs erbjuder vi en lösning till, i praktiken, självkostnadspris.

Finns det någon larmfunktion kvar om ingen åtgärd görs?

Självklart finns lokal larmfunktion kvar även utan uppkoppling. Dessa larm täcker exakt samma funktioner som fjärrövervakningen gör. Vi har enstaka kunder ute i obygden som aldrig haft mobiltäckning och som själva övervakar och sedan ringer in om det larmar.

Kommer anläggningar att stå utan larm? Hur gör ni för att nå dem som inte har serviceavtal?

Nej, inget verk står utan larm, anläggningarna har kvar sin lokala larmfunktion. Vi har inte kontaktat det fåtal anläggningsägare som tråkigt nog valt att säga upp sina serviceavtal eftersom fjärrövervakningen är en funktion som inte berör dem.