Äldre fjärrlarm på reningsverk behöver åtgärdas

Många uppkopplade apparater använder 2G- och 3G-teknik för att sända data. Nu ska dessa nät avvecklas och ersättas av de mer kapacitetsstarka 4G- och 5G-näten. Detta teknikskifte berör bland annat många minireningsverk.

Sveriges största teleoperatörer har inlett nedstängningar av 3G-näten. 2G-näten släcks något senare, de kommer troligen att ha stängts ned till utgången av 2025. Framöver ska 4G- och 5G-tekniken användas, som har plats för mer datatrafik.

När de äldre näten stängs ned finns det risk för att en stor mängd uppkopplad utrustning slutar att fungera, däribland många reningsverk.

Hos Post- och telestyrelsen hittar du omfattande information om nedsläckningen och dess konsekvenser.

Till Post- och telestyrelsens information om avvecklingen av 2G- och 3G-näten.