Länsstyrelsen Västmanlands erfarenheter från översvämningarna 2023

Richard Hammarström, handläggare på Länsstyrelsen i Västmanlands län och ansvarig för utredningen.
Länsstyrelsen i Västmanland har utrett översvämningarna som drabbade Västmanlands och Uppsala län i september 2023. Richard Hammarström har ansvarat för utredningen och understryker att samordning är nödvändigt för att hantera en översvämningssituation, både operativt mellan kommun och privata dammägare men även regionalt mellan länen.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.