Teknikträff med effluxiQ om dynamiQ, dokumentation 9 april 2024

Den 9 april 2024 bjöd VA-guiden in till en digital teknikträff med effluxiq om dynamiQ. Thomas Liljedahl berättade om hur doseringsenheten för kompletterande fosforrening  fungerar, vikten av tillräckligt stor slamavskiljare, egenkontroll och besvarade frågor.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.