ME diplomutbildningar om små avlopp 2024

Maskinentreprenörerna bjuder in till diplomutbildning om små avlopp i maj och oktober. ME-skolan hälsar att du som miljöinspektör gärna får tipsa lokala entreprenörer om möjligheten om att utbilda sig på distans.

Datum

30-31 maj, webbutbildning

17-18 oktober, webbutbildning

Sedan 2021 håller VA-guiden i båda dagarna och teoridelen har fått mer plats med grupparbeten, samt ett kunskapsprov. Utbildningen lägger störst vikt vid platsens förutsättningar och genomgång av en bred palett av avloppsteknik men den går även igenom kommunens handläggning, samt konsumenträttsliga frågor.

ME-skolan har ersatt kravet på godkänd referensanläggning med ett kunskapsprov för att deltagaren ska få ett diplom. Anledningarna är att diplomeringen lättare ska kunna ske i samband med kursen, att avlasta miljökontoren i samband med diplomeringen och undvika missförstånd om vem som står bakom diplomeringen.

Du som är miljöinspektör är också varmt välkommen, och tipsa gärna lokala entreprenörer om möjligheten om att utbilda sig på distans.

Innehåll

  • Avloppets funktioner
  • Platsens förutsättningar – förundersökning
  • Grundvatten, provgrop och skyddsavstånd
  • Teknik för små avlopp
  • Val av olika tekniklösningar
  • Aktörer, roller, lagar och krav
  • Tillståndsansökan och kommunens hantering
  • Kontrollplan och kvalitet
  • Marknad, avtal och konsumenttjänstlagen

Godkänt resultat på kunskapsprovet leder till Diplomerad Entreprenör. Deltagare som inte är verksamma som gräventreprenörer, exempelvis konsulter och leverantörer, får ett utbildningsintyg.

Läs mer och anmäl dig via Maskinentreprenörernas kompetenscenter.