Prognosstyrning av vattennivå i dagvattendamm testas för första gången

Utanför Lunds universitet ska prognosstyrning av vattennivån i en dagvattendamm testas för första gången. Förhoppningen är att den nya metoden ska skapa utrymme för fördröjning av dagvatten vid kraftiga regn men också leda till minskad algtillväxt i en närliggande sjö. 

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.