Förelägga kommunen att ta fram plan för dagvatten i befintlig bebyggelse utifrån etappmål?

Kan miljökontoret som tillsynsmyndighet förelägga kommunen som fastighetsägare att ta fram en kartläggning och handlingsplan för dagvatten i befintlig bebyggelse, utifrån regeringens etappmål för dagvatten? Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik, svarar.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.