Start Taggar 6§ LAV

Tagg: 6§ LAV

Föreläggande om verksamhetsområde i Tranås, VA-nämnden 2012

VA-nämnden BVa 64, beslut 2012-10-17 Statens VA-nämnd beslutade att Tranås kommun ska bygga ut den allmänna VA-anläggningen till tre specificerade områden. De tre områdena har...

Föreläggande om verksamhetsområde i Enköping, LST 2013

Ärendebeskrivning Länsstyrelsen beslutade att förelägga Enköpings kommun att inrätta ett verksamhetsområde för det aktuella området och sedan se till att en allmän VA-anläggning byggs. Motiveringen...

Informationsbroschyr om VA-utbyggnad, Värmdö kommun

Allt fler upptäcker Värmdö och vill bosätta sig här. Det innebär att fler flyttar permanent till de områden som förut mest var fritidsområden. I...

Föreläggande om verksamhetsområde i Nordanstig, VA-nämnden 2012

VA-nämnden BVa 49,Beslut 2012-08-09.VA-nämnden fastställde länsstyrelsens beslut med några förtydliganden. Ärendet gäller ett område i Nordanstigs kommun som heter Sörfjärden. Länsstyrelsen i Gävleborgs län hade...

Hur hantera gemensamhetsanläggningar i omvandlingsområden?

Frågan handlar om hur kommunen bör hantera befintliga gemensamhetsanläggningar med samfällighetsföreningar för VA och vad som är juridiskt möjligt/lämpligt.   I vår kommun har vi ett...

Avslag för utökat verksamhetsområde i Norrköping, LST 2012

Länsstyrelsen Östergötland beslut om Sikudden 2012-03-16 Länsstyrelsen i Östergötlands län beslutade att avslå en fastighetsägares begäran om att utöka verksamhetsområdet för VA till Sikudden i...

Föreläggande om verksamhetsområde i Hässleholm, LST 2012

Fastighetsägare i Ignaberga, Hässleholms kommun, har till länsstyrelsen lämnat in begäran om allmän VA-anlägning 2009. Området ligger inom vattenskyddsområde, bebos mestadels permanent och majoriteten...

Föreläggande om verksamhetsområde i Gnosjö, VA-nämnden 2012

VA-nämnden BVa 24 Beslut 2012-05-08 Beslutet gäller ett område som avses att bebyggas under 2012. Området inkluderar 20-30 fastigheter. VA-nämndens beslut följer Länsstyrelsens tidigare beslut om...

Föreläggande om verksamhetsområde på Gotland, Svea Hovrätt 2011

Svea Hovrätt ställer enligt 6§ LAV krav på kommunen att tillgodose vatten och avlopp 2011-06-01. Området inkluderar 200 fastigheter varav 150 är bebyggda med hus....

Planera vatten och avlopp – Vad säger lagen, Lst 2008

Målgruppen för denna skrift är främst tjänstemän men också förtroendevalda i våra kommuner. Sammanfattning Utbyggnad av vatten och avlopp är förknippat med stora kostnader, stor organisation...

Senaste artiklarna