Kommunenkät VA-planering ,HaV 2013

Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) har under sommaren 2013 gett alla landets länsstyrelser i uppdrag att lämna in underlag om statusen på kommunernas VA-planering och små avlopp. Varje län ska rapportera in uppgifter om t.ex. antal enskilda avlopp, vilken typ av anläggning det är, hur många anläggningar som åtgärdats, hur många det finns som inte uppfyller gällande krav, hur mycket tid kommunerna lägger på arbete med enskilda avlopp.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.