Start Taggar 6§ LAV

Tagg: 6§ LAV

Föreläggande om verksamhetsområde i Knivsta, MÖD 2012

Mark och miljööverdomstolen, Svea Hovrätt, ålägger Knivsta kommun att inrätta allmän VA-anläggning för avlopp (35 fastigheter) i Västersjö. Domen daterad 2012-03-16 Hovrättens domslut Hovrätten ändrar VA-nämndens...

Lst Västmanland, Allmänna vattentjänster, 2009

Allmänna vattentjänster, Ökad användning av lagen om allmänna vattentjänster för skydd av människors hälsa och miljön. Länsstyrelsen Västmanland, Länsstyrelsens rapportserie, Rapport 2009:23   Beskrivning Målet med projektet...

VA-information till boende i Årsta havsbad, Haninge kommun

I detta dokument finns information för enskilda fastighetsägare om vilka regler som gäller runt VA-lösningar och hur Haninge kommun utreder VA-frågan i Årsta havsbad. För VA-försörjning...

Föreläggande om verksamhetsområde i Valdemarsvik, VA-nämnden 2009

Mål nr Va 170/07. Beslut 2009-02-23, BVa 3. Fastighetsägare, belägen utanför av huvudmannen avsett verksamhetsområde, yrkar via Länsstyrelsen att fastigheten ska ingå i verksamhetsområde för...

Föreläggande om verksamhetsområde i Eslöv, VA-nämnden 2010

BVa 43, beslut 2009-09-21 Länsstyrelses beslut om åläggande för kommun att bygga ut allmän va-anläggning fastställdes av Va-nämnden med hänvisning till den påtagliga olägenhet för...

Upphävt beslut om verksamhetsområde i Hörby, VA-nämnden 2009

VA-nämndens utlåtande om § 6, Dricksvattenanläggning Mål nr Va 39/08. Beslut 2009-09-21, BVa 42 VA-nämnden beslutar att avslå Länsstyrelses åläggande för kommun att bygga ut allmän...

Föreläggande om verksamhetsområde i Vansbro, 2009

Mål nr Va 13/08 (VA-nämnden) BVa 24. Beslut 2009-04-17 Mål nr M 4062-09 (MÖD), Dom 2009-12-30 På grund av behov att lösa dricksvattenfrågan för elva fastigheter...

Senaste artiklarna