Start Taggar Dike

Tagg: Dike

Ekologisk dagvattenhantering med biodiken – teknik, utveckling och inspiration. Examensarbete SLU, 2009

De traditionella dagvattensystemen med underjordiska ledningsnät innebär stora komplikationer i form av översvämningar och en mycket negativ miljöpåverkan. Genom att istället efterlikna naturens kretslopp...

Senaste artiklarna