Start Taggar Dike

Tagg: Dike

Torra svackdiken. Examnesarbete, Lunds universitet, 2010

Utdrag ur sammanfattningen Resultat och Slutsatser: Känslighetsanalysen visar att det är närvaron av ett dräneringsrör och/eller ett dräneringslager som har den absolut största påverkan på svackdikets...

Avrinning från körbanor och hydrauliken hos stenfyllda dagvattendiken. Examensarbete, KTH, 2011

Summary The purpose of this work is to describe the hydraulics in rock-filled stormwater ditches and surface runoff from roadways, and to make a statement...

Ekologisk dagvattenhantering med biodiken – teknik, utveckling och inspiration. Examensarbete SLU, 2009

De traditionella dagvattensystemen med underjordiska ledningsnät innebär stora komplikationer i form av översvämningar och en mycket negativ miljöpåverkan. Genom att istället efterlikna naturens kretslopp...

Senaste artiklarna