Start Taggar Erfarenheter

Tagg: Erfarenheter

Återföring av urin, Gävle

En ny rapport utreder förutsättningarna för ett återföringssystem för urin i Gävle kommun.

Fosforreduktion i markbädd med InDrän

Va-teknik & Vattenvård i Brösarp har gjort en rapport där de undersökt tre typer av horisontella markbäddar med InDränteknik för ett hushåll med kl+BDT....

Spåra direktutsläpp med färgning

Mattias Andersson i Växjö delar med sig av sina erfarenheter av spårning av avloppsvatten med färg: – Kanske intressant för någon annan kommun också som...

Nordisk inventering av källsorterande system

Inom ramen för detta projekt har 20 klosettvattenanläggningar inventerats, främst genom intervjuer med personal som sköter driften av anläggningarna. Intervjuerna har kompletterats med uppgifter...

Handbok om resurssnåla vattenvårdsåtgärder

Ett Interreg-projekt som drivits av Helsingborgs kommun tillsammans med Lunds och Köpenhamns universitet och ett antal kommuner i Skåne och Danmark, har utmynnat bl...

Senaste artiklarna