Start Taggar Förundersökning

Tagg: Förundersökning

Påverkan på planerad vattentäkt?

En fastighetssägare vill göra en avloppsanläggning med installation av WC och rening genom infiltration. Miljökontoret bedömer att en granne är berörd och ansökningshandlingarna skickas...

Vad slags reningsanläggning passar en verkstad?

Hur ska ett avlopp från en liten verkstad se ut (förutom oljeavskiljare): En verkstad (64 kvm) där en person ska meka och tvätta motorcyklar:...

Tryck mot markbäddsduk

En markbädd som läggs med gummiduk för att skydda vattentäkt och som riskerar att periodvis hamna i grundvatten, kan det vara ett problem med...

Senaste artiklarna