Start Taggar Förundersökning

Tagg: Förundersökning

Kontroll av grundvattennivå och markbeskaffenhet, MÖS

Info till entreprenörer från Miljösamverkan Östra Skaraborg, 2011 Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) skrotade kravet på provgrop år 2012 och kräver nu grundvattenrör och perkolationsprov/siktanalys vid...

Miljöförbundet Blekinge Väst inför krav på LTAR-värde/siktanalys samt grundvattenrör

Miljöförbundet Blekinge Väst kommer från årsskiftet att kräva att ansökningar för infiltrerande avloppsanläggningar innehåller uppgifter om markens LTAR-värde eller en siktanalys av jorden. Det...

”Sätt grundvattenrör 6 månader innan avloppet anläggs”

Det går inte att avgöra var högsta grundvattenytan ligger om man bara mäter djupet till grundvattnet en gång. Grundvattenrör bör sättas sex månader innan...

Rapporten Udda anläggningar finns nu digitalt

För dimensionering av avloppsanläggning för standardhushåll finns idag god kunskap om och schabloner för spillvattenmängdernas mängd och sammansättning. Vid bedömning och beräkning av spillvattenflöde...

Naturvårdsverkets allmänna råd 87:6, nu NV faktablad 8147

Naturvårdsverkets allmänna råd 87:6, Små Avloppsanläggningar gäller inte längre som allmänt råd. Kallas ofta för "de gamla allmänna råden", eller kort och gott "blå...

Naturvårdsverkets Faktablad

Faktabladen var en del av de "gamla" allmänna råden 87:6. Faktablad 1 - Planera för avlopp Faktablad 2 - Jordprovtagning, grundvattenundersökning, beräkning av infiltrationsyta Faktablad 3 -...

LTAR-värde för olika jordarter

Vid bedömning av lokalisering av infiltrationer använder vi tabell 6 i Naturvårdsverket Fakta oktober 2003 om små avloppsanläggningar som riktlinje då det finns risk...

Vilken dokumentation bör följa med en ansökan om ett minireningsverk?

Har fått in en avloppsansökan från en norrman på ett norskt minireningsverk, August, se dokumentation i bifogad fil nedan. Har ni någon synpunkt, erfarenhet...

Markbädd till hälften fylld med grundvatten

Hur allvarligt är det om markbädden står till hälften fylld med grundvatten? Detta är en följdfråga till frågan ”Hur allvarligt är det att markbädden...

Hur ska man tolka analysresultat från en markbädd?

Hur ska man tolka analysresultat från utgående vatten från en markbädd? Jag fick följande resultat: Koliforma bakt 29000/100 ml E-coli 3600/100 ml Kväve 13 mg/l ...

Senaste artiklarna