Start Taggar Förundersökning

Tagg: Förundersökning

skiss lutning upphöjd infiltration

Ny upphöjd infiltration på den gamlas plats – hur mycket ska grävas bort?

Fråga: Kan man bygga en ny infiltration på samma plats där det tidigare legat en infiltration? En förstärkt (40 cm) traditionell infiltration ska ersättas...

Vakuumtoa till sluten tank – kan man då ha ett kortare skyddsavstånd till dricksvattenbrunn?

Fråga: Kan ett kortare skyddsavstånd till dricksvattenbrunn generellt underlättas om vakuumtoa till sluten tank används istället för traditionell vattentoa? En fastighetsägare har idag löst avloppssituationen...

Avloppsanläggning för skinnproduktion – hur utforma?

Fråga: Jag har fått en förfrågan från en lammuppfödare som vill starta skinnproduktion. Verksamheten kommer dels använda egna lamm, men även köpa in skinn...

Har du åsikter om krav på certifierade anläggare av små avlopp?

KIWA Sverige AB har i nära samverkan med branschens aktörer tagit fram ett förslag till kravspecifikation för anläggare av små avloppsanläggare. Det övergripande syftet...

Vattnets lagring och strömning i jord

Professor emeritus i hydrologi Allan Rodhe demonstrerar grundläggande hydrologiska principer via 11 filmklipp och en föreläsning. Filmerna är framtagna inom projektet Vattenpaketet (PI JanSeibert) med stöd av FORMAS...

Provgrop för enskilt avlopp

I en markbädd eller infiltration används marken för att rena avloppsvattnet. För att se om platsen fungerar för enskilt avlopp behöver man veta mer...

Förundersökning – markbaserad rening

Vi får följa två miljöinspektörer från Växjö när de besöker en provgrop i samband med en tillståndsansökan. De berättar kort om vad som är bra...
Avloppslistan

FANN företagssvar på Avloppslistan om LTAR-värde i infiltrationer

LTAR-värde i infiltrationer har diskuterats på Avloppslistan den 8 april 2016. Här följer svar från Axel Alm, FANN. Längre ner ser du inläggen från Avloppslistan....

MÖD: 55 m skyddsavstånd och LTAR-värde 40 är tillräckligt på fastighet X

Mark- och miljööverdomstolen har avgjort ett mål om en avloppsanläggning på Gotland. Faktorer så som ett skyddsavstånd på 55 m, LTAR-värde 40 och att...

Karta över genomsläpplighet

SGU:s kartvisare för genomsläpplighet ger en förenklad bild över markens genomsläpplighet. Kartverktyget är bland annat tänkt att användas som ett första underlag vid bedömning...

Senaste artiklarna