Start Taggar Kretslopp

Tagg: Kretslopp

Toalettavlopp från ladugårdsbyggnader

Toalettavlopp från ladugårdsbyggnader Författare: Helena Elmquist/Anna Richert Stintzing PM om avlopp från ladugårdsbyggnader 2008-06-24 En kunskapssammanställning på 11 sidor. Ur inledningen: "Denna rapport har tagits fram på uppdrag av...

Toaletter för källsortering , broschyr

Toaletter för källsortering – Vakuumtoaletter och urinsorterande torrtoaletter Broschyren på 16 sidor är framtagen av Avloppsguiden i samarbete med Södertälje kommun som VA-rådgivning och beskriver olika...

Södertäljes arbete med kretslopp

Seminariet Kretslopp av avloppsfraktioner från små avlopp i Stockholmsregionen gick av stapeln den 24 februari som den avslutande aktiviteten i två parallella projekt om...

Fallstudie om uringödsling i Sverige på engelska

Institutional Challenges to System Innovation in Wastewater Management – The Case of Urine Diversion in Sweden En vetenskaplig artikel om utmaningar för systemuppfinningar vad gäller...

Statens Veterinärmedicinska Anstalts (SVA) svar angående svartvatten till gödselbrunn

Bifogad pdf visar det svar som SVA gav Gösta Andersson (LRF) angående en fråga om att leda obehandlat svartvatten till gödselbrunn.

”Slam i systemet” – fallstudier från Finland 2003

Slam i systemet Författare: Emma Bäck, Ha Hoang, Lotta Nummelin. 15 sidor Organisationen Natur och Miljö kritiserar genomförandet av förordningen om behandling av hushållsavloppsvatten i Finland....

Växtnäring från trekammarbrunnar – energigräs

I rapporten Växtnäring från trekammarbrunnar för hållbar produktion av energigräs från SLU kontateras bl a att slam från trekammarbrunnar (slamavskiljare) har en betydlig sämre...

Kretslopp av fosfor från hushållsavlopp och mjölkrum

Fosfor i avloppsvatten från hushåll och mjölkrum, recirkulation till åkermark Ett examensarbete från SLU, Mitthögskolan i Östersund och JTI diskuterar återföring av fosfor till åkermark. Ladda ner...

Yta för urinspridning på egen tomt

Hur stor yta behövs för att man skall kunna ge tillstånd till fastighetsägare att använda källsorterad urin i sin egen odling?  VA-guiden förde frågan vidare...

Urinseparering i koloniområden

Är urinseparering i koloniområden något att rekommendera? Många uringödslar och gödslar med annat också. Är det bättre att tillåta endast latrinkompostering? Urinsortering som teknik och...

Senaste artiklarna