Start Taggar LAV

Tagg: LAV

Upphävt beslut om verksamhetsområde i Hörby, VA-nämnden 2009

VA-nämndens utlåtande om § 6, Dricksvattenanläggning Mål nr Va 39/08. Beslut 2009-09-21, BVa 42 VA-nämnden beslutar att avslå Länsstyrelses åläggande för kommun att bygga ut allmän...

Föreläggande om verksamhetsområde i Vansbro, 2009

Mål nr Va 13/08 (VA-nämnden) BVa 24. Beslut 2009-04-17 Mål nr M 4062-09 (MÖD), Dom 2009-12-30 På grund av behov att lösa dricksvattenfrågan för elva fastigheter...

Nya avloppsanläggningar i område där kommunalt VA planeras

Frågan berör tidsbegränsning av tillstånd, huvudmannens ersättningsskyldighet samt nyttjande av enskilda avlopp kontra krav på att ansluta sig till den allmänna anläggningen. Fråga: Vi har...

Infoblad om LAV och små avlopp, MSV V. Götaland 2012

Lagen om allmänna vattentjänster - viktig också i arbetet med enskilda avlopp! Miljösamverkan Västra Götaland Informationsblad på tre sidor från Miljösamverkan om Lagen om allmänna vattentjänster...

Nya enskilda avloppsanläggningar i område där kommunalt VA planeras

Vi har ett antal bebyggelsegrupper där VA planeras byggas ut i kommunal regi i framtiden. I vår kommun har vi VA-utbyggnadsplaner som sträcker sig...

Planera vatten och avlopp, LST 2009

Rapporten "Planera Vatten och Avlopp - vad lagen säger och hur den kommunala planeringen kan gå till" går igenom vilka författningar som styr samhällets VA-frågor....

Anslutning till kommunalt VA, tillfälliga lösningar

Jag ger först en lång bakgrund till vår VA-situation och sen på slutet kommer en fråga i två delar som vi gärna vill ha...

Inlösen av nyare anläggningar?

Hur ska kommunen göra med de anläggningar som man givit tillstånd för nyligen när kommunen beslutar om kommunalt VA eller gemensamhetslösningar? Vad är brukligt? Enligt...

Senaste artiklarna