Start Taggar LAV

Tagg: LAV

Hantering av nya anläggningar när kommunalt VA eventuellt är på gång

Hur bör miljö- och hälsoskyddskontoret ställa sig till anmälan om ny gemensam anläggning för BDT-vatten? Vi har en fritidsby i kommunen som består av...

Avslag för utökat verksamhetsområde i Norrköping, LST 2012

Länsstyrelsen Östergötland beslut om Sikudden 2012-03-16 Länsstyrelsen i Östergötlands län beslutade att avslå en fastighetsägares begäran om att utöka verksamhetsområdet för VA till Sikudden i...

Vanliga frågor och svar om VA-strategi, Nynäshamn

  36 frågor och svar om VA-strategi och VA-planeringen i kommunen från 2012. Exempel på frågor: Vad är syftet med VA-strategin? Hur förbättrar VA-strategin människors hälsa? ...

Föreläggande om verksamhetsområde i Hässleholm, LST 2012

Fastighetsägare i Ignaberga, Hässleholms kommun, har till länsstyrelsen lämnat in begäran om allmän VA-anlägning 2009. Området ligger inom vattenskyddsområde, bebos mestadels permanent och majoriteten...

Föreläggande om verksamhetsområde i Gnosjö, VA-nämnden 2012

VA-nämnden BVa 24 Beslut 2012-05-08 Beslutet gäller ett område som avses att bebyggas under 2012. Området inkluderar 20-30 fastigheter. VA-nämndens beslut följer Länsstyrelsens tidigare beslut om...

Föreläggande om verksamhetsområde på Gotland, Svea Hovrätt 2011

Svea Hovrätt ställer enligt 6§ LAV krav på kommunen att tillgodose vatten och avlopp 2011-06-01. Området inkluderar 200 fastigheter varav 150 är bebyggda med hus....

Planera vatten och avlopp – Vad säger lagen, Lst 2008

Målgruppen för denna skrift är främst tjänstemän men också förtroendevalda i våra kommuner. Sammanfattning Utbyggnad av vatten och avlopp är förknippat med stora kostnader, stor organisation...

Föreläggande om verksamhetsområde i Knivsta, MÖD 2012

Mark och miljööverdomstolen, Svea Hovrätt, ålägger Knivsta kommun att inrätta allmän VA-anläggning för avlopp (35 fastigheter) i Västersjö. Domen daterad 2012-03-16 Hovrättens domslut Hovrätten ändrar VA-nämndens...

Lst Västmanland, Allmänna vattentjänster, 2009

Allmänna vattentjänster, Ökad användning av lagen om allmänna vattentjänster för skydd av människors hälsa och miljön. Länsstyrelsen Västmanland, Länsstyrelsens rapportserie, Rapport 2009:23   Beskrivning Målet med projektet...

Dom om inlösen av onyttigbliven anläggning i Simrishamn, VA-nämnden 2008

Mål nr Va 88/07. Beslut 2008-10-31, BVa 57 Sedan Simrishamns kommun byggt ut allmän avloppsanläggning utanför verksamhetsområdet har, på talan av fastighetsägare som kort tid...

Senaste artiklarna