Start Taggar Minireningsverk

Tagg: Minireningsverk

Marknadsöversikt 2016

VA-guiden presenterar produkter för enskilt avlopp i sin marknadsöversikt från 2016. Målet med översikten är att lista alla förtillverkade produkter för avloppsrening som säljs...

Dimensionering av stenkista efter minireningsverk

Jag undrar hur man dimensionerar en stenkista efter ett minireningsverk? Ibland vill sökande anlägga ett minireningsverk för WC + BDT och leda ut det...

Tillsyn av minireningsverk

En miljöinspektör från Kungsbacka berättar om vad som är bra att tänka på inför tillsyn av minireningsverk. Under 2015 genomförde Avloppsguidens användarförening, som består av drygt...
Avloppslistan

Greenrock företagssvar på Avloppslistan

Greenrocks produkt B6 Bioreaktor samt CE-märkning av Greenrock IISI har diskuterats på Avloppslistan mellan den 1-26 oktober 2015. Här kan du läsa inläggen (numrerade i...
Avloppslistan

Uponor Clean 1 företagssvar på Avloppslistan

Uponors minireningsverk Clean 1 diskuterades på Avloppslistan den 8 september 2015 Såhär säger Magnus Lindblom på Uponor: Jag minns denna fråga och mitt svar var att...

Undersökning av minireningsverk från 1983 Kungsbacka kommun

Minireningsverk – en undersökning av driftsförhållanden och funktion Hälsovårdskontoret Kungsbacka kommun, jan-juni 1983 Rapporten bygger på en undersökning av 99 stycken anläggningar av varierande fabrikat. Rapporten...

WehoPuts – beskrivning

Rutiner och produktbeskrivningar på ett ställe. Rutinbeskrivningarna är tagna från bilaga 4 och produktinformationen från bilaga 7 i rapporten Metodutveckling för likriktad tillsyn av minireningsverk...

Uponor Clean 1 och Upoclean 5 – beskrivning

Rutiner och produktbeskrivningar på ett ställe. Rutinbeskrivningarna är tagna från bilaga 4 och produktinformationen från bilaga 7 i rapporten Metodutveckling för likriktad tillsyn av minireningsverk...

Topas 8 Classic, Topas 8 Plus – beskrivning

Rutiner och produktbeskrivningar på ett ställe. Rutinbeskrivningarna är tagna från bilaga 4 och produktinformationen från bilaga 7 i rapporten Metodutveckling för likriktad tillsyn av minireningsverk...

Klargester Biodisc BA-BD – beskrivning

Rutiner och produktbeskrivningar på ett ställe. Rutinbeskrivningarna är tagna från bilaga 4 och produktinformationen från bilaga 7 i rapporten Metodutveckling för likriktad tillsyn av minireningsverk...

Senaste artiklarna