Start Taggar Minireningsverk

Tagg: Minireningsverk

vy över föreläsningssalen

Referat från Avløpskonferansen 2018

VA-guidens Katarina Knutsson åkte till Norges stora konferens om små avlopp som har underrubriken Små avløp-store utfordringer. Konferensen hålls vartannat år på Norges miljö-...

Större minireningsverk kan avlasta fastigheter som behöver bättre avlopp, samfällighet saknas – hur kan miljökontoret agera?

Fråga: Kommunen installerade ett minireningsverk av storlek ca 16 hushåll i samband med att man öppnade förskola på landsbygden. Tre privathushåll fick koppla på...

Mätning pågår – LOVA-projekten är i gång

I början av september träffades 21 inspektörer från de kommuner som har LOVA-projekt som rör surrogatparametrar – en kostnadseffektiv metod att följa upp små...

Norsk handbok om minireningsverk

Handboken är framtagen som kunskapsstöd för den som ska utföra service och tillsyn på minireningsverk. Den är ett kurskompendium från den kurs som Avløp...

Träff om surrogatparametrar

Tio kommuner har beviljats LOVA-medel för utveckling av tillsynsmetodik med s.k. surrogatparametrar. Just nu arbetar användarföreningen och VA-guiden med att fastställa upplägg för samordning...

Uppdatering LOVA-projekt

Nyvalda ordföranden Anna Ericsson från Södertälje har skrivit till alla kontaktpersoner hos kommuner som sökt LOVA-medel för projekt som rör utveckling av tillsynsmetodik med...

Slammängder i minireningsverk

Slamproduksjon i minirenseanlegg, är en norsk rapport som belyser slamfrågor och minireningsverk. Rapporten föreslår att behovsanpassad tömning utreds vidare. Detta kräver dock regelbunden service och...
infiltration

Kan vi använda befintlig infiltrationsanläggning som utsläppspunkt?

Fråga: Jag har fått en ansökan om inrättande av ny avloppsanordning. De har angett att de vill använda den befintliga infiltrationen som utsläppspunkt, efter...

LOVA-ansökningar om MRV

Som Avloppsguiden rapporterat sedan tidigare stöttar Avloppsguidens användarförening sina medlemmar med underlag för ansökan om LOVA-medel för att utveckla tillsyn av minireningsverk. Det handlar...

Enklare funktionskontroll av MRV med surrogatparametrar

Styrelsen för Avloppsguidens användarförening laddar för LOVA-projekt om provtagning med så kallade surrogatparametrar för att förenkla uppföljningen av t.ex. minireningsverk. Är ni intresserade? I...

Senaste artiklarna