Teknikträff med Ecotech om Ecobox, dokumentation 28 mars 2023

Den 28 mars 2023 bjöd VA-guiden in till en digital teknikträff med företaget Skandinavisk Ecotech som presenterade sitt minireningsverk Ecobox Small. Presentationen rörde både de tekniska aspekterna kring minireningsverket, pH-mätning och byten av fosforfiltret. Träffen avrundades med en frågestund.

Karl-Gustav Niska och Mårten Nordmark från företaget Ecotech presenterade minireningsverket Ecobox Small, och teknikträffen lockade ca 100 miljöinspektörer. Dokumentationen innehåller åhörarkopior, VA-guidens anteckningar samt frågor och svar i efterhand.

Karl-Gustav presenterade företaget och Ecobox Small. Träffen hölls till en timma och vi avslutade med frågestund.

Budskap från Ecotech

VA-guiden sammanfattar sina anteckningar.

Apropå service och egenkontroll

Första servicebesöket är fritt. Upplägget med fritt första besök har man haft sedan maj 2021. Ecotech ser helst att husägaren tecknar serviceavtal i samband med köpet. Få säger upp när man väl har tecknat. Vid första fria servicebesöket ger man husägaren en genomgång av produkten.

Man ser inte att man har möjlighet på grund av GDPR att meddela miljökontoret om kund saknar eller säger upp serviceavtal. Ecotech planerar att söka upp gamla anläggningar som saknar serviceavtal.

Husägarens behöver hålla koll på larmet till anläggningen, lampa och akustiskt larm.

Tre enkla kontrollpunkter:

  1. Ska inte lukta illa.
  2. Biosteget ska se aktivt och levande ut (om det till exempel är igenväxt eller satt igen på något sätt får biofilmen inget eller för lite syre och reningen skadas).
  3. Det ska vara klar vattenspegel i fosforfiltret (centrumbrunnen).

Inför tillsyn och pH-mätning i fosforfiltret

Karl-Gustav och Mårten betonade att filtret bör bytas när det är mättat och att man avgör detta med hjälp av pH-mätning i själva fosforfiltret. Vid service mäter företaget med digital pH-mätare. Mårten meddelade att de mäter ca 1-2 cm ned i filtermaterialet. Viktigt att mäta i säcken nära filtermaterialet. Om man mäter i vattenytan kan man få ett felaktigt lågt värde då vattnet i vattenytan påverkas av luftens syre som sänker pH-värdet.

Om pH-värdet är 9,5 eller lägre mäter man ortofosfat på plats för att få bättre koll på filtrets status för att bedöma om det är mättat och behöver bytas eller inte.

Mårten hälsade till alla miljöinspektörer som laddar inför tillsyn att de gärna får kontakta honom för att stämma av frågor eller bestämma en tid om han kan vara med via videosamtal vid tillsynsbesöket om det är saker vid tillsynsbesöket som båda behöver se.

Grundläggande reningsprocesser hos Ecobox Small

Slamavskiljning: finns gula etiketter i själva verket som märker ut var slamtömning ska ske, eller inte ske.

Biologisk rening sker med hjälp av biofilm på biobärare, fix-filter-teknik.

En viss del av det behandlade vattnet återcirkuleras från syresatta biosteget tillbaka till den syrefria miljön i slamavskiljaren för att på så vis få till kväverening.

Efter biosteget finns ett partikelfilter för att skydda fosforfiltret från eventuell biohud eller annat. Partikelfiltret kan husägaren rengöra men rengörs annars vid service.

Bottenmatat fosforfilter står för fosforreningen. Kalkmaterialet Polonite, säck med 500 kg, i mitten av verket. Vattenspegeln ovanpå filtret blir som sagt provtagningspunkt. Avloppsvattnet behöver ca en timmes uppehållstid i filtret.

2016 gjorde företaget egen utvärdering av indikatorbakterien e.coli och mätte på ca 40 anläggningar. Resultaten pekade på en reduktion om ca 4 log. (översatt till procentuell reduktion: 99,99 %)

Filterutbyten

Karl-Gustav tog upp att det på vissa håll i landet fungerar bra men på andra håll mindre bra med byten av filter. Han betonade som sagt att filtret bör bytas när det är mättat och att man mäter för att se om det är mättat.

Alla bytesmoment bör ske vid ett tillfälle. Lyfta ur och sätta i nytt filter.

Ecotech föredrar att arbeta med halvårsvisa eller kvartalsvisa utbytesfönster, det vill säga att samla byten i rundor.

Karl-Gustav tog upp Roslagsvatten som ett bra exempel för att få till bra byten med ett auktorisationssystem.

Dokumentation

Ecotechs presentation av Ecobox small, 28 mars 2023 (pdf)

Frågor och svar från chatten (pdf)

Frågor och svar

Vad händer vid elbortfall?
Karl-Gustav svarade att verket fungerar men att biohuden kan ta stryk över en tid och att återföringsloopen från biosteget till slamavskiljaren för kväverening upphör.

Svårt att få filter?
Fråga från miljökontor inför träffen.

”Vi har stött på att det varit problem med filtersäckarna. Det har levererats med fel pH och/eller fel fraktion i materialet samt att det varit lång väntetid på att få nya säckar. Har ni upplevt detta? Är det fortfarande ett problem?”

Karl-Gustav bekräftade att de haft problem runt 2018 med leveranser från företaget Polonite. Han meddelade att problemet är avhjälpt.

Ska provet tas direkt i vattenspegeln i mitten?
Fråga från miljökontor inför träffen.

”Kan ett vattenprov tas direkt ifrån stående vatten över Polonite? Går det lika bra att ta vatten vid sidan om säcken?”

Ja, ta i centrumbrunnen men under ytan (ytvatten neutraliseras av luftens syre, vilket ger lågre pH-värde).

Skumt skum?
Fråga från Uppsala miljöförvaltning med skummande biosteg.

Karl-Gustav menade att det sannolikt handlar om mjukt råvatten och eventuellt mycket tensider som kan ha gett upphov till skummet men att det inte brukar påverka reningen.

Död biologi
Fråga från Uppsala miljöförvaltning med svart vatten.

Verket fungerar inte som det ska. Det behöver tvättas ur och startas om för att få en levande biologi. Karl-Gustav bedömde biologin som död såg utifrån bilden, dels utifrån det svarta vattnet och dels utifrån de vita strimmorna på verkets kanter indikerar detta. Han antog att det nog inte luktade särskilt bra.

Karl-Gustav och Mårten tackade för visat intresse och hälsade alla att inte tveka att höra av sig om man har frågor eller synpunkter.

Kontakt

Karl-Gustav Niska, VD, Skandinavisk Ecotech
[email protected], 070-205 28 65

Mårten Nordmark, servicetekniker, Skandinavisk Ecotech
[email protected], 072-515 01 10

Teknikträffen anordnades inom ramen för Uppsala kommuns LOVA-projekt om effektivare tillsynsmetodik för minireningsverk som du kan läsa mer om här.

Dokumentation från teknikträff med Uponor och Acona om Uponor Clean I och WehoPuts, 18 april 2023

Dokumentation från teknikträff med 4evergreen om BioCleaner, 25 april 2023