Start Taggar Publikation

Tagg: Publikation

Toalettavfall från fritidsbåtar, Transportstyrelsen

Toalettavfall från fritidsbåtar Författare: Lina Petersson Sidor: 139 sidor Transportstyrelsen har lämnat över sin rapport om förutsättningar för ett förbud mot utsläpp av toalettavfall som myndigheten gjort...

Fallstudie om uringödsling i Sverige på engelska

Institutional Challenges to System Innovation in Wastewater Management – The Case of Urine Diversion in Sweden En vetenskaplig artikel om utmaningar för systemuppfinningar vad gäller...

Statens Veterinärmedicinska Anstalts (SVA) svar angående svartvatten till gödselbrunn

Bifogad pdf visar det svar som SVA gav Gösta Andersson (LRF) angående en fråga om att leda obehandlat svartvatten till gödselbrunn.

Renare avlopp – Ett pilotprojekt för bättre enskilda avlopp

Renare avlopp – Ett pilotprojekt för bättre enskilda avlopp Författare: Per Bengtson & Maria Lewander Sidor: 40 sidor Pilotprojektet ”Renare avlopp” genomfördes i Linköping, Norrtälje och...

”Slam i systemet” – fallstudier från Finland 2003

Slam i systemet Författare: Emma Bäck, Ha Hoang, Lotta Nummelin. 15 sidor Organisationen Natur och Miljö kritiserar genomförandet av förordningen om behandling av hushållsavloppsvatten i Finland....

Erfarenheter och kunskapsläge vid tömning av slamavskiljare

"Erfarenheter och kunskapsläge vid tömning av slamavskiljare" 2008, JTI-rapport 41 Kretslopp & Avfall 42 sidor Författare: David Eveborn, Andras Baky, Agneta Norén och Ola Palm. Institutet för jordbruks-...

Sammanställning av utvärderingar av prefabricerade avloppsanläggningar, Exjobb

Sammanställning av utvärderingar av prefabricerade avloppsanläggningar Författare: Vendy Lymeus I examensarbetet "Sammanställning och utvärdering av små avloppsanläggningar utifrån tillförlitligheten hos angivna reningsgrader" har Vendy Lymeus samlat...

Reuse of phosphours – a key to sustainable food production

Reuse of phosphours – a key to sustainable food production Författare: Jenny Dominius Jenny Dominius har i sin uppsats "Reuse of phosphours - a key to...

Växtnäring från trekammarbrunnar – energigräs

I rapporten Växtnäring från trekammarbrunnar för hållbar produktion av energigräs från SLU kontateras bl a att slam från trekammarbrunnar (slamavskiljare) har en betydlig sämre...

Kvantifiering av kväve- och fosforbelastning från enskilda avlopp, Exjobb 2003

Kvantifiering av kväve- och fosforbelastning från enskilda avlopp Ett examensarbete från IVL har undersökt fosfor- och kvävereningen i markbäddar och infiltrationsanläggningar (markbädd, infiltration). Ladda ner rapporten...

Senaste artiklarna