Start Taggar Publikation

Tagg: Publikation

Utvärdering av svartvattensystem, Göteborg 2008

Bostadsområdet Skogaberg i Göteborg har byggts med ett extra avloppssystem för källsorterat avlopp, kallat svartvattensystem (eller separat uppsamling av klosettvatten). Även biologiskt nedbrytbart matavfall...

Integrating farming and wastewater management, SLU

Integrating farming and wastewater management Författare: Pernilla Tidåker I sin doktorsavhandling "Integrating farming and wastewater management" analyserar Pernilla Tidåker vid SLU de kritiska faktorerna för återföring...

Återföring av urin, Gävle

En ny rapport utreder förutsättningarna för ett återföringssystem för urin i Gävle kommun.

Smittämnen från enskilda avlopp, Exjobb

Ett examensarbete undersöker frågeställningarna: Hur stor reduktion av patogena mikroorganismer förväntas äga rum i olika typer av enskilda avloppssystem? Hur kan råvattenkvaliteten i Göta...

Information om Filtraliteanläggningar

Filtralite rapporterar om 99 % fosforreduktion i en anläggning som behandlar avlopp från 25 fritidshus, 3 permanenthus och en turistanläggning.

Alternativa VA-lösningar vid turistanläggning, Exjobb

Alternativa VA-lösningar för områden med särskilt skyddsvärd recipient Exjobbet Alternativa VA-lösningar för områden med särskilt skyddsvärd recipient utreds olika alternativ för behandling av avloppsvattnet från...

Utvärdering av tre minireningsverk, Exjobb 2007

Anna-Maria Alakangas har i sitt exjobb vid Luleå tekniska universitet tittat på funktionen hos minireningsverk av fabrikaten Ecobox, Greenrock och Alfa Baga. Ladda ner...

Hållbar avloppshantering vid turistanläggningar

Ett EU-projekt har tagit fram riktlinjer för hållbar vatten- och avloppshanteringar vid turistanläggningar.

Fosforreduktion i markbädd med InDrän

Va-teknik & Vattenvård i Brösarp har gjort en rapport där de undersökt tre typer av horisontella markbäddar med InDränteknik för ett hushåll med kl+BDT....

Spåra direktutsläpp med färgning

Mattias Andersson i Växjö delar med sig av sina erfarenheter av spårning av avloppsvatten med färg: – Kanske intressant för någon annan kommun också som...

Senaste artiklarna