Start Taggar Tillsyn

Tagg: Tillsyn

Räcker det att ta prov på utgående vatten?

Frågan gäller provtagning och bedömning av fosforreduktion. I bilaga 5 i handbok 2008:3 till de allmänna råden står bl a följande: ”Sammansättningen på och...

Vilka bestämmelser finns för ”förbud mot fortsatt utsläpp”?

I vår kommun ska vi snart börja ställa krav på åtgärder av dåliga enskilda avlopp. Innan dess känns det väldigt viktigt att ha rett ut...

Utsläppsvärden från avloppsanläggningar för 26-2000 pe, LST

Rapport från ett projekt med syftet att samla in provtagningsresultat från avloppsanläggningar i storleken 26-2000 pe (personekvivalenter). Avloppsanläggningar som är dimensionerade för mer än...

Tillsyn på minireningsverk inklusive mätning av funktion, LST 2009

Tillsyn på minireningsverk inklusive mätning av funktion Författare: Maria Hübinette Rapport 2009:07 Sidor: 95 sidor Länsstyrelserna Stockholm, Västra götaland, Skåne Sammanställning av mätdata från ett stort antal minireningsverk samt...

Senaste artiklarna