Vatten i planeringen – möjlighet och problem i planeringen. Miljöförvaltningen Stockholm, 2009.

    Ur: Hjälpreda för miljöfrågor i stadens planering. Kapitel 9: Vatten i planeringen - möjlighet och problem i planeringen. Miljöförvaltningen Stockholm.

    Hej! Vill du läsa hela artikeln?

    Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.