Dagvattenpolicy för Västerviks kommun 2007

    Ur syftet
    Syftet med att upprätta en dagvattenpolicy och följa denna är att skapa genomtänkte, miljöanpassade och kostnadseffektiva rutiner för att ta hand om dagvatten. Genom en dagvattenpolicy skall dagvattenhanteringens inriktning och krav tydliggöras.